Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Agent comercial
Domeniul: Comerț
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro

Semestrul I, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba modernă 1
   - Modulul II - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată (TIC)
   - Modulul III - Comunicare profesională
   - Modulul IV - Coordonarea și lucrul în echipă
   - Modulul V - Gestionarea relațiilor cu clienții
   - Modulul VI - Gestionarea informațiilor comerciale
   - Modulul VII - Comunicare profesională în limba modernă 2

Semestrul II, 17 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba modernă 1
   - Modulul II - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată (TIC)
   - Modulul III - Comunicare profesională
   - Modulul IV - Coordonarea și lucrul în echipă
   - Modulul V - Gestionarea relațiilor cu clienții
   - Modulul VI - Gestionarea informațiilor comerciale
   - Modulul VII - Comunicare profesională în limba modernă 2

Semestrul III, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba străină 1
   - Modulul II - Managementul proiectelor
   - Modulul III - Managementul calității
   - Modulul IV - Organizarea și managementul unității comerciale
   - Modulul V - Politica comercială
   - Modulul VI - Comunicare profesională în limba străină 2

Semestrul IV, 17 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba străină 1
   - Modulul II - Managementul proiectelor
   - Modulul III - Managementul calității
   - Modulul IV - Organizarea și managementul unității comerciale
   - Modulul V - Politica comercială
   - Modulul VI - Comunicare profesională în limba străină 2

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share