Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Traductologie-Limba engleză/Limba franceză. Traduceri în context european
Domeniul: Filologie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 12

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: DUMITRU ADINA ELENA - adina.dumitru@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria, evoluţia şi tipologia traducerii
   - Expresivitatea limbii române
   - Terminologie şi corpus de text engleză/franceză
   - Traduceri specializate (economice) engleză/franceză
   - Traducerea asistată de calculator engleză/franceză
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (Psycho-pedagogy of adolescents, young people and adults)
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale (Design and management of educational programs)

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria, evoluţia şi tipologia traducerii
   - Terminologie şi corpus de text engleză/franceză
   - Traducerea asistată de calculator engleză/franceză
   - Traduceri specializate (tehnice şi ştiinţifice) engleză/franceză
   - Registre de limbă engleză/franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Cultură şi civilizaţie contemporană europeană
   - Sociolingvistica
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Gramatică contrastivă engleză/franceză
   - Traducătorul şi piaţa de traducere
   - Traducerea asistată de calculator
   - Traduceri specializate (juridice şi administrative) engleză/franceză
   - Documentare, redactare şi revizie de text engleză/franceză
   - Traducerea audio-vizuală engleză/franceză
   - Proiect de traducere (practică 1) engleză/franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Modelizarea limbilor
   - Instituţii europene şi comunicare internaţională
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1(se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată*

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metodologia cercetării
   - Traduceri specializate (afaceri UE) engleză/franceză
   - Traducerea creativă engleză/franceză
   - Localizare engleză/franceză
   - Proiect de traducere (practică 2) engleză/franceză
   - Practica pentru elaborarea lucrării de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Multilingvism şi traducere în context european
   - Geopolitică şi relaţii europene
Discipline opţionale (la alegere)
   - Interculturalitate şi traducere
   - Traducerea textului literar ca instrument cultural
Discipline facultative (liber alese)
   - Susţinerea lucrării de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)*
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practica pentru elaborarea lucrării de disertație

arrow_upward add_shopping_cart share