Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Organizare și conducere în sport
Domeniul: Știința sportului și educației fizice
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 10, din care:
    - granturi de studii subventionate de la buget: 9
    - locuri pentru candidatii de etnie rroma: 1
- locuri cu taxă: 40

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Leonard Julien - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: conf. univ. dr. Liviu Emanuel MIHĂILESCU - liviu.mihailescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Semestrul II, 14 săptămâni

Semestrul III, 14 săptămâni

Semestrul IV, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 0
- Ore/săpt.: 14-16

arrow_upward add_shopping_cart share