Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
Domeniul: Asistenţă socială
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 9

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: CIUCUREL MANUELA MIHAELA - manuela.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul serviciilor socio-medicale
   - Politici sociale în serviciile de asistență socială și medicală - abordare comparativă
   - Managementul și evaluarea calității serviciilor sociale și de sănătate
   - Diagnoza și evaluarea organizației
   - Practica aplicata in managementul serviciilor sociale si de sanatate
Discipline facultative (liber alese)
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Diagnoza problemelor sociale
   - Sociologia sănătății și a bolii
   - Practica aplicată în managementul serviciilor sociale și de sănătate
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
Discipline opţionale (la alegere)
   - Cultură organizațională
   - Managementul stresului în serviciile sociale și de sănătate
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Politici ale serviciilor de sănătate publică
   - Legislația serviciilor sociale și de sănătate
   - Economie socio-sanitară
   - Managementul resurselor umane
   - Practică aplicată în managementul serviciilor sociale și de sănătate
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată)

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Monitorizarea serviciilor socio-medicale
   - Aplicații practice pentru elaborarea lucrării de disertație
   - Cercetare socială avansată
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metode și tehnici de acces pe piața muncii
   - Metode și tehnici de cercetare sociologică
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea lucrării de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Examen de absolvire - Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-16

arrow_upward add_shopping_cart share