Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Management contabil şi informatică de gestiune
Domeniul: Contabilitate
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU - luminita.serbanescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Diagnosticul financiar pe baza informaţiilor contabile
   - Analiza performanţelor întreprinderii
   - Fiscalitate I
   - Contabilitate financiară aprofundată
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Standarde internationale de raportare financiara (IFRS)
   - Analiză economico - financiară aprofundată
   - Contabilitate de gestiune aprofundată
   - Standarde de audit financiar
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Servere de baze date
   - Fiscalitate II
   - Informaţii contabile şi decizii manageriale
   - Etică și integritate academică
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor
   - Aprofundari in contabilitatea institutiilor publice
Discipline facultative (liber alese)
   - Auditul în societățile bancare
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Situaţii statistice financiar-contabile
   - Software pentru managementul proiectelor
   - Drept comercial
   - Doctrina și deontologia profesiei contabile
   - Metodologia cercetării ştiintifice pentru elaborarea lucrării de disertaţie
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie
   - Susținerea și promovarea examenului de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Auditul sistemelor informatice
   - Analiza informatizata a datelor
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie

arrow_upward add_shopping_cart share