Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
Domeniul: Știința sportului și educației fizice
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Prof. univ. dr. Constantin CIUCUREL - constantin.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Kinetoprofilaxie şi recuperare pe grupe de vârstă
   - Evaluarea persoanelor cu dizabilităţi
   - Deficitele funcţionale condiţionate de vârstă
   - Kinetoterapia în afecţiunile cardio-vasculare ale persoanelor cu dizabilităţi
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Activităţi fizice adaptate
   - Activităţi de timp liber la persoanele cu dizabilităţi
Discipline facultative (liber alese)
   - Stagiu de abilităţi practice 1
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Semiologia persoanelor cu dizabilităţi
   - Kinetoprofilaxia sindromului de decondiţionare al vârstnicilor
   - Psihologie normală şi patologică la persoanele cu dizabilităţi
   - Îngrijiri calificate la persoanele cu dizabilităţi prin kinetoterapie
   - Metodologia cercetării şi analiza datelor în activităţile fizice adaptate
   - Managementul clinic al copiilor cu dizabilităţi
   - Practică de specialitate 1
Discipline facultative (liber alese)
   - Stagiu de abilităţi practice 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Particularităţi ale asistenţei de recuperare în afecţiunile ortopedico-traumatice ale persoanelor cu dizabilităţi
   - Tehnici de terapie manuală la persoanele cu dizabilităţi
   - Kinetoterapia în afecţiunile neurologice ale persoanelor cu dizabilităţi
   - Kinetoterapia în afecţiunile respiratorii la persoanele cu dizabilităţi
   - Recuperarea la persoanele cu dizabilităţi multiple
   - Managementul clinic al vârstnicilor cu dizabilităţi
   - Practică de specialitate 2
Discipline opţionale (la alegere)
   - Kinetoterapia în stările terminale
   - Îngrijirile paliative la persoanele cu dizabilităţi
Discipline facultative (liber alese)
   - Stagiu de abilităţi practice 3
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fitness la persoanele cu dizabilităţi
   - Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice ale persoanelor cu dizabilităţi
   - Asistenţa comunitară a persoanelor cu dizabilităţi
   - Terapie ocupaţională la persoanele cu dizabilităţi
   - Kinetoterapia în afecţiunile metabolico-endocrine la persoanele cu dizabilităţi
   - Implicații teoretice și aplicative ale Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF)
   - Stagiu pentru pregătirea şi elaborarea lucrării de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea lucrării de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14-16

Stagii practica

- Practică de specialitate 1
- Practică de specialitate 2
- Stagiu pentru pregătirea şi elaborarea lucrării de disertaţie

arrow_upward add_shopping_cart share