Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Program de studii: Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Laurentiu IONESCU - laurentiu.ionescu@upit.ro
Directorul de department: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SERBAN - gheorghe.serban@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modele ale inteligentei artificiale
   - Mecanisme avansate in procesoare
   - Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare
   - Etică și integritate academică (Ethics and academic integrity)
   - Cercetare științifică și practică S1
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleza pentru ingineri 1
   - Limba franceza pentru ingineri 1
   - Proprietate industriala

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnologii software in inteligenta artificiala
   - Circuite electronice pentru implementarea sistemelor inteligente
   - Proiectarea aplicatiilor DSP pentru biosemnale
   - Senzori inteligenti-fundamente
   - Cercetare stiintifica si practica (S2)
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleza pentru ingineri 2
   - Limba franceza pentru ingineri 2

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiectarea de aplicatii in timp real
   - Securitatea informatiei
   - Roboți inteligenți
   - Cercetare stiintifica si practica (S3)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sisteme reconfigurabile si hardware evolutiv
   - Proiectarea de aplicaţii cu Automate programabile
Discipline opţionale (la alegere)
   - Senzori si retele senzoriale inteligente
   - Structuri de control și acționare pentru conducerea proceselor
Discipline facultative (liber alese)
   - Comunicare profesională

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Cercetare stiintifica si practica (S4)
   - Practica pentru elaborarea lucrării de disertație
   - Elaborare lucrare de disertatie
Discipline facultative (liber alese)
   - Susținerea și promovarea lucrării de dizertaţie

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

Stagii practica

- Cercetare științifică și practică S1
- Cercetare stiintifica si practica (S2)
- Cercetare stiintifica si practica (S3)
- Cercetare stiintifica si practica (S4)
- Practica pentru elaborarea lucrării de disertație
- Elaborare lucrare de disertatie

arrow_upward add_shopping_cart share