Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
Domeniul: Inginerie industrială
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 60
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Rizea Alin - Daniel - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. ing. Iordache Daniela-Monica - monica.iordache@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiectarea integrată a produselor
   - Comportarea materialelor la solicitări mecanice
   - Calcul cu element finit
   - Cotarea funcţională şi cotarea tehnologică
   - Analiza valorii
   - Practică profesională 1
Discipline facultative (liber alese)
   - Franceza tehnico-ştiinţifică 1
   - Engleza tehnico-ştiintifică 1
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia adolescentului, adultului și vârstnicului
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metoda elementelor finite în proiectarea produselor
   - Procedee avansate de prelucrare prin aşchiere
   - Fabricaţia integrată a produselor
   - Practica profesionala 2
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Calitatea şi auditul proceselor
   - Proprietate industriala
Discipline facultative (liber alese)
   - Franceza tehnico-ştiinţifică 2
   - Engleza tehnico-ştiintifică 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității (învățământ liceal, postliceal, universitar)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Procedee avansate de prelucrare prin deformare plastică
   - Proiectarea integrată a echipamentelor de fabricație
   - Tehnici de cercetare experimentală
   - Managementul fabricației produselor
   - Practica profesionala 3
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comportarea produselor în exploatare
   - Mentenanța si fiabilitatea echipamentelor de producție
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Practica pentru elaborarea Lucrării de Disertație
   - Elaborarea lucrării de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Susținere examen de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward add_shopping_cart share