Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă
Domeniul: Ingineria autovehiculelor
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Rizea Alin - Daniel - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: S.l. dr. ing. Helene Suster-Badarau - helene.suster@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Numerical methods for automotive engineering
   - Applied mechanics for automotive engineering
   - Automotive fuels and energy conversion
   - Documentation, capitalization of information and professional communication
   - English language
   - Etică și integritate academică (Ethics and academic integrity)
   - Research activity (practical work) I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților *
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale *

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Materials and sustainable manufacturing
   - Road vehicle dynamics
   - Test beds, measurement and control basics
   - Transmissions and alternative drivetrains. Hybrid vehicles
   - Operations management
   - English language
   - Research activity (practical work) II
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității (învățământ universitar) *

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Vehicle mechatronics
   - Vehicle thermal comfort
   - Engine calibration
   - Vehicle reliability
   - Computer aided engineering for automotive applications
   - Research activity (practical work) III
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată *

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Research activity (practical work) IV
   - Master’s thesis preparation
Discipline facultative (liber alese)
   - Presentation of final project (facultative)
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

Stagii practica

- Research activity (practical work) I
- Research activity (practical work) II
- Research activity (practical work) III

arrow_upward add_shopping_cart share