Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Educație timpurie (Alexandria)
Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Stan Maria Magdalena - magdalena.stan@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentele educaţiei timpurii
   - Teorii ale dezvoltării psihice
   - Etică și integritate academică
   - Proiectare şi dezvoltare curriculară
   - Practică de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză în limbajul educațional
   - Limba franceza în limbajul educațional
   - Învățarea prin cooperare la vârstele timpurii

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Psihologia învăţării la vârstele timpurii
   - Managementul învăţării prin joc la vârstele timpurii
   - Strategii de stimulare a limbajului şi a comunicării la vârstele timpurii
   - Stimularea abilităţilor matematice la vârstele timpurii
   - Practică de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Gestionarea situaţiilor de criză educaţională
   - TIC pentru copii
   - Jocul psihomotric în educaţia timpurie

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Standarde de calitate în sistemul de învăţământ
   - Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
   - Demersuri didactice de stimulare a învățării la vârstele timpurii
   - Educația socio-emotională și dezvoltarea personală la vârstele timpurii
   - Practică de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Joc şi activităţi creative la vârstele timpurii
   - Educația inclusivă la vârstele timpurii
   - Sisteme educaționale alternative la vârstele timpurii

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Comunicarea didactică la vârstele timpurii
   - Stimularea achizițiilor elementare despre lume și mediul înconjurător
   - Demersuri didactice de dezvoltare a abilităților practice la vârstele timpurii
   - Activităţi ludice de mișcare și muzicale la vârstele timpurii
   - Metodologia evaluării dezvoltării psihice și sociale la vârstele timpurii
   - Practică pentru elaborarea lucrării de dizertaţia
Discipline opţionale (la alegere)
   - Educaţie pentru sănătate și igienă
   - Educația parentală la vârstele timpurii
   - Managementul proiectelor educaţionale
Discipline facultative (liber alese)
   - Sustinerea lucrarii de disertatie

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practică de specialitate
- Practică pentru elaborarea lucrării de dizertaţia

arrow_upward add_shopping_cart share