Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Educaţie muzicală contemporană
Domeniul: Muzică
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 14

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: DUMITRU ADINA ELENA - adina.dumitru@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Stilistică muzicală
   - Educaţie muzicală contemporană
   - Interpretare dirijorală
   - Aranjamente şi prelucrări corale
   - Repertoriul coral şcolar
   - Practica artistica
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihologia muzicii
   - Istoria folcloristicii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Prelucrarea electronică a sunetelor instrumentelor muzicale
   - Acustică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (Psycho-pedagogy of adolescents, young people and adults)
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale (Design and management of educational programs)

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Stilistică muzicală
   - Repertoriul coral şcolar
   - Educaţie muzicală contemporană
   - Interpretare dirijorală
   - Aranjamente şi prelucrări corale
   - Practica artistica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Categorii, specii şi genuri ale folclorului
   - Psihologia muzicii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Electroacustică
   - Metode de sinteză a sunetelor
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (Didactics of the field and development in the didactics of the specialization)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Limbaje, forme şi structuri muzicale contemporane
   - Educaţie muzicală contemporană
   - Management coral
   - Muzica românească în context european
   - Aranjamente instrumentale pentru activităţi artistice şcolare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Redactarea lucrărilor ştiinţifice
   - Metode şi tehnici de cercetare a folclorului muzical
Discipline opţionale (la alegere)
   - Echipamente pentru muzică electronică
   - Procesarea digitală a semnalelor
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1(se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Limbaje, forme şi structuri muzicale contemporane
   - Educaţie muzicală contemporană
   - Management coral
   - Muzica românească în context european
   - Metodologia cercetării
Discipline opţionale (la alegere)
   - Semiotica şi arta muzicală
   - Folclor comparat
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metode de sonorizare a spectacolelor şcolare
   - Elemente software de prelucrare a sunetului
Discipline facultative (liber alese)
   - Elaborarea lucrării de disertaţie
   - Susținerea lucrării de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire - Nivelul II (Graduation exam, Level II)

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14-16

Stagii practica

- Practica artistica

arrow_upward add_shopping_cart share