Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Concepţia şi managementul proiectării automobilului
Domeniul: Ingineria autovehiculelor
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Alin - Daniel RIZEA - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: Ș. l. univ. dr. Helene BĂDĂRĂU ȘUSTER - helene.suster@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Autopropulsarea şi conducerea automobilului
   - Analiză şi cotare funcţională
   - Ergonomia şi confortabilitatea automobilelor
   - Reglementări şi standarde utilizate în concepţia de automobile
   - Proiectare asistată de calculator
   - Etică și integritate academică
   - Practica I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Sisteme de propulsie ale automobilelor și elemente de optimizare funcțională
   - Tehnologii moderne de fabricare în industria de automobile
   - Instrumente statistice utilizate în industria de automobile
   - Metode numerice aplicate în ingineria autovehiculelor
   - Modelare și analiză cu elemente finite
   - Practică II
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiza valorii
   - Iniţiere în crearea de produse / servicii inovative
   - Management de proiect
   - Managementul calităţii şi proprietate industrială
   - Managementul şi marketingul inovaţiei
   - Cercetare - documentare, capitalizarea și comunicarea informaţiei
   - Practică III
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată)

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Practica IV
   - Elaborarea lucrării de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Susținere examen de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Examen de absolvire - Nivelul II
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal și universitar)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane*

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward add_shopping_cart share