Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Concepţia şi managementul proiectării automobilului
Domeniul: Ingineria autovehiculelor
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 11, din care:
    - granturi de studii subventionate de la buget: 10
    - locuri pentru candidatii de etnie rroma: 1
- locuri cu taxă: 39

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Rizea Alin - Daniel - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: Ș.l. univ. dr. ing. Helene ȘUSTER - helene.suster@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Autopropulsarea şi conducerea automobilului
   - Analiză şi cotare funcţională
   - Ergonomia şi confortabilitatea automobilelor
   - Reglementări şi standarde utilizate în concepţia de automobile
   - Proiectarea asistată de calculator I - CATIA
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților*
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale*

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria şi practica motoarelor de automobile
   - Tehnologii moderne de fabricare în industria de automobile
   - Instrumente statistice utilizate în industria de automobile
   - Modele de calcul în ingineria mecanică
   - Proiectarea asistată de calculator II - CATIA
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității (înv. univ.) *

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiza valorii
   - Iniţiere în crearea de produse / servicii inovative
   - Management de proiect
   - Managementul calităţii şi proprietate industrială
   - Managementul şi marketingul inovaţiei
   - Cercetare, documentare, capitalizarea si comunicarea informaţiei
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată *

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie
   - Metodologia elaborării lucrării de disertație
   - Elaborarea lucrării de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Examen de absolvire - Nivelul II
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane *
   - Sustinere examen disertatie

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward add_shopping_cart share