Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Activități motrice curriculare și extracurriculare
Domeniul: Știința sportului și educației fizice
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Leonard - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: MIHAILESCU LIVIU - liviu.mihailescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Atletism în învăţământul liceal şi postliceal
   - Handbal în învăţământul liceal şi postliceal
   - Etică și integritate academică
   - Aplicaţii practice in activitatea sportivă şcolară
Discipline opţionale (la alegere)
   - Antrenament şi competiţie la copii şi juniori
   - Organizarea şi conducerea competiţiilor sportive şcolare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metodica educatiei fizice în învăţământul liceal şi postliceal
   - Teoria educației fizice și sportului
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină
   - Sporturi de societate
   - Informatică în educaţie fizică
Discipline facultative (liber alese)
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică
   - Metode şi tehnici de cercetare în educaţie fizică şcolară
   - Baschet în învăţământul liceal şi postliceal
   - Aplicaţii practice în săli de fitness
Discipline opţionale (la alegere)
   - Strategii de pregătire a echipelor reprezentative şcolare
   - Elemente de psihologie sportivă aplicate în educaţie fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Măsurare şi evaluare în antrenament şi competiţii şcolare
   - Diagnoza şi prognoza competiţiilor sportive şcolare
Discipline facultative (liber alese)
   - Sporturi extreme
   - Jocuri de miscare
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria educatiei fizice si sportului
   - Volei în învăţământul liceal şi postliceal
   - Gimnastică în învăţământul liceal şi postliceal
   - Elaborarea lucrarii de disertaţie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Dansul în învăţământul liceal şi postliceal
   - Strategii didactice specifice activităţilor extracurriculare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Învăţarea motrică şi controlul mişcării în educaţie fizică
   - Biofizică cu aplicații în sport
Discipline facultative (liber alese)
   - Dansuri populare
   - Scrimă / Badminton
Discipline facultative (liber alese)
   - Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Aptitudini motrice la adolescenţi
   - Fotbal în învăţământul liceal şi postliceal
   - Gimnastica aerobică în învăţământul liceal şi postliceal
   - Psihomotricitatea specifica activitatilor fizice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Nataţie în învăţământul liceal şi postliceal
   - Sporturi de iarnă-tehnici de supravieţuire
Discipline opţionale (la alegere)
   - Activităţi de timp liber în medii diferite
   - Socializare prin activităţi extracurriculare
Discipline facultative (liber alese)
   - Turism, drumeţii
   - Beach volei / Handbal pe nisip
   - Promovarea lucrării de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II
   - Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14-16

Stagii practica

- Aplicaţii practice in activitatea sportivă şcolară
- Aplicaţii practice în săli de fitness
- Elaborarea lucrarii de disertaţie

arrow_upward add_shopping_cart share