Şcoala Doctorală Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Program de studii: Știința Sportului și Educației Fizice
Domeniul: Știința sportului și educației fizice
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri cu taxă:

Responsabili

Decan:
Directorul de department:

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Etica și deontologia profesională
   - Managementul proiectelor de cercetare științifică
   - Tendințe și orientări metodologice moderne în știința sportului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Teoria sistemelor - elemente specifice utilizate în știința sportului și a educației fizice
   - Suportul biologic al performanței fizice/sportive
   - Bazele științifice ale pregătirii musculare
   - Comunicarea - particularitățile comunicării în știința sportului

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline facultative (liber alese)
   - Program de pregătire suplimentar individualizat

Semestrul III, 14 săptămâni

Semestrul IV, 14 săptămâni

Semestrul V, 14 săptămâni

Semestrul VI, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 30
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share