Şcoala Doctorală Matematică
Program de studii: Matematică
Domeniul: Matematică
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan:
Directorul de department:

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Capitole speciale de analiză funcțională și teorie spectrală
   - Metode variaționale și elemente de teoria omogenizării
   - Analiză neliniară
   - Etică și integritate academică
   - Metodologia cercetării în matematică și tehnologia informației în cercetare

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiect de cercetare științifică

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 1 de cercetare științifică

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 2 de cercetare științifică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 3 de cercetare științifică

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elaborarea structurii tezei de doctorat

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share