Şcoala Doctorală Autovehicule
Program de studii: Ingineria autovehiculelor
Domeniul: Ingineria autovehiculelor
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan:
Directorul de department: prof.univ.dr.habil.ing. Dinel POPA

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Etică și integritate academică
   - Mecanică tehnică
   - Dinamica autopropulsării și conducerii autovehiculelor
   - Caracteristici constructiv-funcționale ale surselor energetice pentru autopropulsarea autovehiculelo
   - Modelare și simulare
   - Tehnologii de fabricare

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiect de cercetare ştiinţifică stabilit conform contractului de studii individual

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 1 de cercetare științifică

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 2 de cercetare științifică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 3 de cercetare științifică

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elaborarea și susținerea tezei de doctorat

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share