Şcoala Doctorală Interdisciplinară
Program de studii: Biologie
Domeniul: Biologie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: DIRECTOR IOSUD Prof.univ.dr.rer.nat. ENACHESCU MARIAN
Directorul de department: DIRECTOR SCOALA DOCTORALA Prof.univ.dr. habil STANESCU NICOLAE DORU

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metodologia cercetării științifice în biologie
   - Biotehnologii pentru protecția mediului
   - Etică și integritate academică
   - Tehnici de cercetare in biologia celulara
   - Metode şi tehnici de analiză statistică a datelor experimentale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiect de cercetare științifică

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raport 1 de cercetare stiintifica

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 2 de cercetare științifică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 3 de cercetare științifică

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elaborarea structurii tezei de doctorat

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share