Şcoala Doctorală Biologie
Program de studii: Biologie
Domeniul: Biologie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan:
Directorul de department:

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)

Semestrul II, 14 săptămâni

Semestrul III, 14 săptămâni

Semestrul IV, 14 săptămâni

Semestrul V, 14 săptămâni

Semestrul VI, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 0
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share