Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Sport şi performanţă motrică
Domeniul: Educaţie fizică şi sport
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Emaunel Liviu MIHĂILESCU - liviu.mihailescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria educației fizice și sportului
   - Gimnastica de bază
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive - Handbal
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive - Baschet
   - Teoria și practica în sporturi de expresie - Dans Sportiv
   - Teoria și practica în sporturi de iarnă - Schi Alpin
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Badminton
   - Patinaj
   - Comunicare in limba franceza
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Educație pentru sănătate și prim ajutor
   - Bazele generale ale atletismului
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive - Volei
   - Metodica educației fizice și sportului
   - Anatomie funcțională
   - Teoria și practica în sporturi de apă - Înot
   - Aplicații practice discipline sportive de apă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Jocuri dinamice
   - Tenis de masa
   - Comunicare in limba franceza
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Kinesiologie
   - Psihopedagogie
   - Teoria și practica în sporturi de combat - Judo
   - Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii - Gimnastica Acrobatică
   - Fiziologie
   - Bazele generale ale antrenamentului sportiv
   - Aplicații practice discipline sportive de iarnă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Franceză
   - Engleză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică
   - Management aplicat în Știința Sportului și Educației Fizice
Discipline facultative (liber alese)
   - Snowboard
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metodica antrenamentului pe ramură de sport
   - Metode de cercetare în Știința Sportului și Educației Fizice
   - Teoria și practica în alte ramuri sportive - Tenis
   - Teoria și practica atletismului
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive - Fotbal
   - Stagiu de practică în centre de inițiere în sport
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Istoria educației fizice și sportului
   - Antrenament și competiție în sport adaptat
Discipline facultative (liber alese)
   - Teoria competiției
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Evaluare motrică și somato-funcțională
   - Psihologia sportului
   - Metodica antrenamentului pe ramură de sport
   - Fiziologia efortului sportiv
   - Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de Licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Echipamente, aparate și instalații folosite în sport
   - Amenajări baze sportive
Discipline opţionale (la alegere)
   - Utilizare soft-uri specializate în Știința Sportului și Educației Fizice
   - Comunicare în Știința Sportului și Educației Fizice
Discipline facultative (liber alese)
   - Musculatie
   - Engleză/Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnici de monitorizare a performanței sportive
   - Stagiu de practică în acțiuni și evenimente sportive
   - Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii - Gimnastica Ritmică
   - Refacerea și recuperarea în sportul de performanță
   - Stagiu de practică în structuri ale sportului
   - Șah
   - Metodica antrenamentului pe ramură de sport
   - Tehnici și metode pentru dezvoltarea calităților motrice
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea examenului de licenta
   - Engleză/Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire - nivelul I
   - Managementul clasei de elevi

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 24-28

Stagii practica

- Aplicații practice discipline sportive de apă
- Aplicații practice discipline sportive de iarnă
- Stagiu de practică în centre de inițiere în sport
- Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de Licență
- Stagiu de practică în acțiuni și evenimente sportive
- Stagiu de practică în structuri ale sportului

arrow_upward add_shopping_cart share