Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Program de studii: Reţele şi software de telecomunicaţii
Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 45
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Laurențiu - Mihai IONESCU - laurentiu.ionescu@upit.ro
Directorul de department: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe ŞERBAN - gheorghe.serban@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică
   - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
   - Grafica asistată de calculator I
   - Fizică
   - Informatică aplicată
   - Materiale pentru electronică
   - Limba engleză I
   - Educație fizică și sport I
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba franceza I
   - Programare în Matlab I

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Matematici speciale
   - Metode numerice
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Bazele electrotehnicii I
   - Componente şi circuite pasive
   - Chimie
   - Limba engleză II
   - Educație fizică și sport II
Discipline facultative (liber alese)
   - Programare in Matlab II
   - Limba franceza II

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Bazele electrotehnicii II
   - Programare obiect-orientată
   - Dispozitive electronice
   - Semnale şi sisteme
   - Teoria transmisiunii informaţiei
   - Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice
   - Grafica asistată de calculator II
   - Limba engleză III
   - Educație fizică și sport III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Programare în Labview
   - Instrumentatie virtuala pentru sisteme electronice
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba franceza III
   - Știință și religie

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
   - Circuite electronice fundamentale
   - Circuite integrate digitale
   - Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor
   - Modele SPICE
   - Analiza şi sinteza circuitelor
   - Limba engleză IV
   - Educație fizică și sport IV
   - Practică de domeniu
Discipline opţionale (la alegere)
   - Baze de date
   - Sisteme de operare
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba franceza IV

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Circuite integrate analogice
   - Arhitectura microprocesoarelor
   - Instrumentaţie electronică de măsură
   - Microunde
   - Programare în JAVA
   - Electronică de putere
   - Comunicatii analogice și digitale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Arhitecturi şi protocoale de comunicaţii
   - Retele și servicii

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Prelucrarea digitală a semnalelor
   - Microcontrolere I
   - Microcontrolere II
   - Bazele sistemelor de achiziţii de date
   - Televiziune
   - Sisteme de comunicaţii
   - Automatizări în electronică şi telecomunicaţii
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare
   - Economie generală
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Echipamente de comunicatie pentru automobile

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Comunicații de date I
   - Comunicații de date II
   - Ingineria traficului
   - Inginerie software pentru comunicaţii
   - Circuite de microunde
   - Echipamente pentru comunicaţii radio
   - Activitate de cercetare proiectare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Calitate și fiabilitate
   - Fiabilitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Reţele de comunicaţii mobile
   - Radiocomunicaţii
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnici de leadership
   - Compatibilitate electromagnetică

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Comunicatii optice
   - Tehnici și sisteme de comutatie
   - Surse de putere pentru echipamente de comunicatii
   - Elaborarea Proiectului de diplomă
   - Practică pentru Proiectul de diplomă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Construcţia aparaturii de telecomunicaţii
   - Tehnologie electronica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sisteme de operare pentru platforme mobile
   - Sisteme avansate de baze de date
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sisteme de telecomanda și radionavigatie
   - Sisteme de comunicare om-masina
Discipline facultative (liber alese)
   - Sustinerea si promovarea examenului de diploma

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 26-28

Stagii practica

- Practică de domeniu
- Practica de specialitate
- Practică pentru Proiectul de diplomă

arrow_upward add_shopping_cart share