Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Psihologie
Domeniul: Psihologie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 100
- locuri subvenționate: 23

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Ciucurel Manuela Mihaela - manuela.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentele psihologiei I
   - Metodologia cercetării psihologice
   - Neuropsihologie
   - Psihologia educației (Psihologie școlară)
   - Istoria psihologiei
   - Practică de specialitate: Auto-cunoaștere și dezvoltare personală
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației
Discipline facultative (liber alese)

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Statistica aplicată în psihologie și prelucrarea informatizată a datelor I
   - Fundamentele psihologiei II
   - Metode și tehnici experimentale
   - Introducere în psihologia socială experimentală
   - Psihologia copilului
   - Bazele teoretice ale evaluării psihologice
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
   - Antropologie culturală
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului
Discipline facultative (liber alese)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Psihologia personalității
   - Statistică aplicată în psihologie și prelucrarea informatizată a datelor II
   - Metodologia cercetării psihologice II
   - Dinamica grupului
   - Psihologia adolescentului, adultului și vârstnicului
   - Testarea psihologică I (Evaluarea psihologică I, Psihodiagnosticul aptitudinilor)
   - Practică de specialitate: Psihologie aplicată în evaluarea copilului
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline facultative (liber alese)
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Psihopatologia adultului și vârstnicului
   - Introducere în psihologie organizațională
   - Psihologia muncii
   - Psihopatologia copilului și adolescentului
   - Testarea psihologică II (Evaluarea psihologică II, Psihodiagnosticul personalității)
   - Practică de specialitate: Psihologie aplicată în instituții de asistență și ocrotire a adultului și vârstnicului
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihologia creativității
   - Psihologia familiei
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline facultative (liber alese)
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Psihologie organizațională aplicată
   - Introducere în psihoterapie
   - Psihologie clinică și psihosomatică
   - Consiliere psiho-educațională și a carierei / Consiliere vocațională / Consiliere educațională și vocațională
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihocriminalistică
   - Psihologie judiciară
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihologie militară
   - Psihiatrie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Neuroștiințe cognitive și clinice
   - Psihologia religiei
Discipline opţionale (la alegere)
   - Practica de specialitate: Psihologie aplicată în organizații
   - Practică de specialitate: Psihologie aplicată în clinică
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Psihologie managerială
   - Orientări și curente în psihoterapie
   - Psihoterapia copilului și adolescentului
   - Psihologie cognitivă
   - Practica de specialitate și în relaţie cu licenţa
   - Genetica comportamentului uman
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihologia sportului
   - Psihologia personalului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Defectologie și logopedie (Logopedie)
   - Psihopedagogia deficienților mintali
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea lucrării de licenţă
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) 2
   - Examen de absolvire - nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 24-28

arrow_upward add_shopping_cart share