Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Pedagogia învățământului primar și preșcolar - conversie profesională
Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: Stan Maria Magdalena - magdalena.stan@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentele pedagogiei
   - Fundamentele psihologiei
   - Teoria si metodologia curriculumului
   - Psihologia personalității
   - TIC (aplicatii domeniu)
   - Istoria ideilor/ paradigmelor educaționale
   - Limba română
   - Literatura română
   - Matematică pentru invatamant prescolar
   - Practica pedagogica observativa prescolar
   - Practica pedagogica observativa primar
Discipline opţionale (la alegere)
   - Pedagogie comparată
   - Educatie interculturala
   - Managementul programelor si proiectelor educationale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Educatie timpurie
   - Teoria si metodologia instruirii
   - Teoria și metodologia evaluării
   - Politici educationale si sociale
   - Psihologia dezvoltarii
   - Fundamentele psihopedagogiei speciale
   - Metodologia cercetării educaționale
   - Literatura pentru copii
   - Matematica pentru invatamant primar
   - Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
   - Practică pedagogică în învăţământul primar
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metode și tehnici de învățare eficientă
   - Autocunoaştere şi dezvoltare personală
   - Educaţie emoţională

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Pedagogia invatamantului prescolar si primar
   - Psihopedagogia jocului
   - Management educational
   - Psihologia educației
   - Psihopedagogia copilului cu dificultati in invatare
   - Didactica activităţilor matematice (invatamant prescolar)
   - Didactica limbii și literaturii române - învățământ primar
   - Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar)
   - Didactica matematicii în învățământul primar
   - Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
   - Practică pedagogică în învăţământul primar
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sociologia educației
   - Psihopedagogia comunicării
   - Psihopedagogia familiei

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria si didactica predarii istoriei
   - Integrare și incluziune la vârstele mici (educație timpurie și învățământ primar)
   - Didactica domeniului Om și societate (învățământ preșcolar și primar)
   - Geografia şi didactica predării Geografiei
   - Științe și didactica domeniului Științe
   - Didactica educației fizice și psihomotorii (învățământ preșcolar și primar)
   - Educatie muzicala si didactica educatiei muzicale (invatamant prescolar si primar)
   - Educație plastică și didactica educației plastice (invatamantul prescolar si primar)
   - Didactica educatiei tehnologice
   - Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
   - Practică pedagogică în învăţământul primar
Discipline opţionale (la alegere)
   - Consiliere psihopedagogica
   - Pedagogii alternative
   - Asistenta si protectia drepturilor copilului
Discipline facultative (liber alese)
   - Sustinerea examenului de absolvire

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share