Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Muzică
Domeniul: Muzică
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 25
- locuri subvenționate: 13

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: DUMITRU ADINA ELENA - adina.dumitru@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teorie-solfegiu-dictat
   - Istoria muzicii
   - Armonie
   - Folclor muzical
   - Dirijat de cor
   - Ansamblu coral
   - Canto coral
   - Acustică muzicală
   - Limba modernă/ Limba străină
   - Educație fizică
   - Practica artistica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Acompaniament
   - Pian complementar
Discipline opţionale (la alegere)
   - Instrument la alegere
   - Canto la alegere
Discipline facultative (liber alese)
   - Cânt popular
   - Ansamblu tradiţional
   - Notare şi restaurare a muzicii vocale tradiţionale
   - Structuri sonore corale
   - Orchestră simfonică
   - Muzică de cameră
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teorie-solfegiu-dictat
   - Armonie
   - Istoria muzicii
   - Folclor muzical
   - Dirijat de cor
   - Ansamblu coral
   - Canto coral
   - Limba modernă/ Limba străină
   - Educație fizică
   - Practica artistica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Pian complementar
   - Acompaniament
Discipline opţionale (la alegere)
   - Instrument la alegere
   - Canto la alegere
Discipline facultative (liber alese)
   - Cânt popular
   - Ansamblu tradiţional
   - Notare şi restaurare a muzicii vocale tradiţionale
   - Structuri sonore corale
   - Orchestră simfonică
   - Muzică de cameră
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teorie-solfegiu-dictat
   - Armonie
   - Contrapunct și fugă
   - Istoria muzicii
   - Dirijat de cor
   - Ansamblu coral
   - Grafică muzicală PC
   - Limba modernă/ Limba străină
   - Educație fizică
   - Practica artistica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Pian complementar
   - Acompaniament
Discipline opţionale (la alegere)
   - Instrument la alegere
   - Canto la alegere
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
   - Limbaje muzicale contemporane
Discipline facultative (liber alese)
   - Cânt popular
   - Ansamblu tradiţional
   - Notare şi restaurare a muzicii vocale tradiţionale
   - Structuri sonore corale
   - Orchestră simfonică
   - Muzică de cameră
Discipline facultative (liber alese)
   - PedagogieII:Teoria şi metodologia instruirii.Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teorie-solfegiu-dictat
   - Armonie
   - Contrapunct și fugă
   - Istoria muzicii
   - Dirijat de cor
   - Ansamblu coral
   - Limba modernă/ Limba străină
   - Educație fizică
   - Practica artistica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Pian complementar
   - Acompaniament
Discipline opţionale (la alegere)
   - Instrument la alegere
   - Canto la alegere
Discipline facultative (liber alese)
   - Cânt popular
   - Ansamblu tradiţional
   - Notare şi restaurare a muzicii vocale tradiţionale
   - Structuri sonore corale
   - Orchestră simfonică
   - Muzică de cameră
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teorie-solfegiu-dictat
   - Contrapunct și fugă
   - Forme și analize muzicale
   - Estetică muzicală
   - Sisteme de educație muzicală
   - Dirijat de cor
   - Ansamblu coral
   - Citire de partituri
   - Teoria instrumentelor și orchestrație
   - Practica artistica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Pian complementar
   - Acompaniament
Discipline opţionale (la alegere)
   - Instrument la alegere
   - Canto la alegere
Discipline facultative (liber alese)
   - Cânt popular
   - Ansamblu tradiţional
   - Notare şi restaurare a muzicii vocale tradiţionale
   - Structuri sonore corale
   - Orchestră simfonică
   - Muzică de cameră
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teorie-solfegiu-dictat
   - Contrapunct și fugă
   - Forme și analize muzicale
   - Sisteme de educație muzicală
   - Dirijat de cor
   - Ansamblu coral
   - Citire de partituri
   - Teoria instrumentelor și orchestrație
   - Practica artistica
   - Elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Pian complementar
   - Acompaniament
Discipline opţionale (la alegere)
   - Instrument la alegere
   - Canto la alegere
Discipline facultative (liber alese)
   - Cânt popular
   - Ansamblu tradiţional
   - Notare şi restaurare a muzicii vocale tradiţionale
   - Structuri sonore corale
   - Orchestră simfonică
   - Muzică de cameră
   - Susținerea lucrării de licență
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 20-28

Stagii practica

- Practica artistica
- Elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share