Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Management - IFR
Domeniul: Management
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa redusa
Cifra de școlarizare: 60
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. habil. Daniela P}RVU - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU - madalina.brutu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Microeconomie
   - Matematică aplicată în economie
   - Statistică economică
   - Management
   - Marketing
   - Economia întreprinderii
   - Limba străină pentru afaceri I
   - Educație fizică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Macroeconomie
   - Bazele contabilității
   - Finanțe
   - Informatică economică
   - Managementul IMM-urilor
   - Economie europeană
   - Limba străină pentru afaceri II
   - Educație fizică
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Dreptul afacerilor
   - Etică în afaceri
   - Managementul producției
   - Tehnici de vânzare
   - Antreprenoriat
   - Proiecte economice
   - Limba străină pentru afaceri III
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Ecotehnologie
   - Etică și integritate academică
   - Doctrine economice contemporane
Discipline facultative (liber alese)
   - Informatică managerială
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Management operațional
   - Management social
   - Comportament organizațional
   - Cercetări de marketing
   - Practica de specialitate
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Contabilitate financiară
   - Management Public
   - Finanțele întreprinderii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul inovării
   - Management financiar
   - Analiza strategică a mediului concurențial
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba străină pentru afaceri IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Logistică
   - Management internațional
   - Managementul calității
   - Comunicare și negociere în afaceri
   - Baze de date pentru management
   - Geopolitică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Management comparat
   - Management intercultural
   - Analiză economico-financiară
Discipline facultative (liber alese)
   - Contabilitate de gestiune
   - Limba străină pentru afaceri V
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Simulări și proiecte de management
   - Managementul resurselor umane
   - Managementul proiectelor
   - Managementul aprovizionării și vânzării
   - Managementul serviciilor
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență
   - Susținerea și promovarea examenului de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Management strategic
   - Analiză diagnostic și evaluarea întreprinderii
   - Managementul investițiilor
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul riscurilor
   - Audit
   - Limba străină pentru afaceri VI
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share