Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, engleză)
Domeniul: Limbă şi literatură
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 100
- locuri subvenționate: 16

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: DUMITRU ADINA ELENA - adina.dumitru@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Lingvistică generală
   - Etnologie și folclor
   - Literatura română
   - Limba română contemporană
   - Istoria literaturii și civilizației engleze/franceze
   - Limba engleză/franceză contemporană
   - Limba engleză/franceză - curs practic
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Gramatică normativă (A)
   - Retorica
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
   - Cultivarea limbii străine
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria literaturii
   - Etnologie și folclor
   - Literatura română
   - Limba română contemporană
   - Istoria literaturii și civilizației engleze/franceze
   - Limba engleză/franceză contemporană
   - Limba engleză/franceză - curs practic
   - Educație fizică
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Introducere în tehnica lecturii literare
   - Introducere în tehnica redactării
Discipline facultative (liber alese)
   - Cultivarea limbii străine
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele psihologiei; Teoria si metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Literatură comparată
   - Literatura română
   - Limba română contemporană
   - Istoria limbii române
   - Istoria literaturii și civilizației engleze/franceze
   - Limba engleză/franceză contemporană
   - Limba engleză/franceză - curs practic
   - Educație fizică
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare orală/scrisă
   - Limba latină
Discipline opţionale (la alegere)
   - Filosofie și literatură
   - Istoria mentalităților europene
   - Filosofia limbajului
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
   - Cultivarea limbii străine
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Literatură comparată
   - Literatura română
   - Limba română contemporană
   - Istoria limbii române
   - Istoria literaturii și civilizației engleze/franceze
   - Limba engleză/franceză contemporană
   - Limba engleză/franceză - curs practic
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Mitologie românească
   - Mentalitate populară
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
   - Cultivarea limbii străine
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica limbii romane

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Literatura română
   - Limba română contemporană
   - Istoria literaturii și civilizației engleze/franceze
   - Limba engleză/franceză - curs practic
Discipline opţionale (la alegere)
   - Toponimie
   - Dialectologie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Alegorii și antiutopii
   - Literatura română clasică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Lingvistică generală
   - Lingvistica computationala
Discipline opţionale (la alegere)
   - Teoria literaturii
   - Semiotica literară
Discipline opţionale (la alegere)
   - Clause Syntax
   - Selected Topics of English Grammar
   - Introduction dans la francophonie
   - Introduction à l'étude du mythe en lit
   - Transformational Grammar
   - Repères dans la literature française moderne
   - Sémantique française
   - Introduction à la traduction spécialisée
   - Evolution des genres et des courants littéraires
Discipline opţionale (la alegere)
   - Stylistics and Rhetoric
   - Pragmatics
   - Translation Studies
   - Semantics
   - Stylistique et rhétorique
   - Littérature et cinema
   - Pragmalinguistique
   - Introduction à la narratologie
   - Introduction à la communication orale et écrite
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
   - Cultivarea limbii străine
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica limbii franceze
   - Didactica limbii engleze
   - Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu ) – limba romana

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Literatura română
   - Limba română contemporană
   - Istoria literaturii și civilizației engleze/franceze
   - Limba engleză/franceză - curs practic
   - Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Istoria artei
   - Estetică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sintaxa grupurilor
   - Stilistica funcțională
Discipline opţionale (la alegere)
   - Mitologie generală
   - Literatură și arte
Discipline opţionale (la alegere)
   - Lingvistică comparată a limbilor romanice/germanice/slave
   - Pragmalingvistica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Discourse Analysis
   - Functional Grammar
   - Analyse du discours
   - Sentence Syntax
   - Introduction au fantastique littéraire
   - Littérature canadiene francophone
   - Littérature et psychanalyse
   - Introduction à la théorie de la reception
Discipline opţionale (la alegere)
   - British and American Cultural Studies
   - Landmarks of American Literature
   - The Bible in American Literature
   - The Gothic Novel
   - An Author's Life and Literary Work
   - An Introduction to English and American Fantastic Prose
   - Représentation socials dans la literature
   - Analyse du texte littéraire
   - Activités communicatives en classe de FLE
   - Sémiotique de la communication
   - Modalités énonciatives
   - Evolution des formes dramatiques
   - La prose courte
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
   - Cultivarea limbii străine
   - Susţinerea examenului de licență
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu ) – Specializarea B (limba franceza/engleza)
   - Examen de absolvire I
   - Instruire asistată de calculator

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 24-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Practică pentru elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share