Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Kinetoterapie şi motricitate specială
Domeniul: Kinetoterapie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 60
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Prof. univ. dr. Constantin CIUCUREL - constantin.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria și metodica educației fizice și sportului
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive și aplicații în kinetoterapie - Volei
   - Bazele generale ale atletismului
   - Gimnastica de bază
   - Anatomie și biomecanică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihopedagogie
   - Utilizare soft-uri specializate în Știința Sportului și Educației Fizice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Igienă generală
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive și aplicații în kinetoterapie - Baschet
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive și aplicații în kinetoterapie - Fotbal
   - Fiziologie
   - Inot și hidrokinetoterapie
   - Măsurare și evaluare în kinetoterapie
   - Stagiu de aplicații practice în mediu montan
Discipline opţionale (la alegere)
   - Refacere și recuperare în sportul de performanță
   - Asistență socială
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Stagiu de abilităţi practice 1
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Kinesiologie
   - Educație pentru sănătate și prim ajutor
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive și aplicații în kinetoterapie - Handbal
   - Semiologie
   - Stagiu de practică în centre de recuperare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică
   - Comunicare în Știința Sportului și Educației Fizice
   - Management în kinetoterapie
Discipline facultative (liber alese)
   - Fiziopatologie
   - Stagiu de abilităţi practice 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Bazele generale ale kinetoterapiei
   - Masaj și tehnici complementare
   - Tehnici de manevrare a bolnavului
   - Metode și tehnici de reeducare neuromotorie
   - Metode de cercetare științifică în Știința Sportului și Educației Fizice
   - Stagiu de practică în centre de asistență socială
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metode şi tehnici de tonifiere musculară
   - Neurofiziologie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Educaţia terapeutică a pacientului
   - Stagiu de abilităţi practice 3
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Kinetoterapia în afecțiunile cardio-respiratorii
   - Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico-traumatice cu aplicații în sport
   - Radiologie şi imagistică medicală
   - Kinetoterapia în afecțiunile neurologice
   - Kinetoterapia în afecțiunile reumatologice
   - Kinetoterapia în centre speciale de educație
   - Ortezare - protezare
Discipline facultative (liber alese)
   - Antreprenoriat în kinetoterapie
   - Stagiu de abilităţi practice 4
   - Limbă străină
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elemente de fizioterapie
   - Kinetoterapia în pediatrie
   - Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale
   - Kinetoterapia în geriatrie - gerontologie
   - Kinetoprofilaxie secundară și terțiară
   - Stagiu pentru pregătirea și elaborarealucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Elemente de terapie ocupațională
   - Etică și deontologie în Știința Sportului și Educației Fizice Etică și deontologie în EFS
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea examenului de licență
   - Limbă străină
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

Stagii practica

- Stagiu de aplicații practice în mediu montan
- Stagiu pentru pregătirea și elaborarealucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share