Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Horticultură
Domeniul: Horticultură
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard - leonef2002@yahoo.com
Directorul de department: Conf.univ.dr. GIosanu Daniela - giosanu@yahoo.com

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Topografie
   - Botanica I
   - Pedologie
   - Microbiologie
   - Informatică
   - Biochimie
   - Limbi străine
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Botanica II
   - Biofizică și agrometeorologie
   - Genetică
   - Agrochimie
   - Baza energetică și mașini horticole
   - Agrofitotehnie
   - Limbi străine
   - Practica I
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică II
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fitopatologie I
   - Entomologie I
   - Fiziologia plantelor I
   - Floricultură
   - Politici agricole comunitare
   - Ecologie și protecția mediului
   - Limbi străine
Discipline opţionale (la alegere)
   - Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică III
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fiziologia plantelor II
   - Fitopatologie II
   - Entomologie II
   - Floricultura II
   - Arboricultură I (Arboricultură generală)
   - Limbi străine
   - Practica II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Îmbunătățiri funciare
   - Mecanizare
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Pomicultură I (Pomicultură generală)
   - Viticultură I (Viticultură generală)
   - Legumicultură I (Legumicultură generală)
   - Marketing
   - Management
   - Tehnică experimentală
Discipline opţionale (la alegere)
   - Cadastru
   - Desen și reprezentări grafice
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba straina II - engleză / franceză V*
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Pomicultura II (Tehnologii pomicole)
   - Viticultura II (Tehnologii viticole)
   - Legumicultura II (Tehnologii legumicole)
   - Arboricultură II (Arboricultură specială)
   - Arhitectura peisajului
   - Artă florală
   - Practică III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Microînmulțire
   - Producerea de semințe și material săditor
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba straina II - engleză / franceză VI*
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Managementul clasei de elevi
   - Examen de absolvire: nivelul I

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Pomicultură specială I (Pomologie I)
   - Viticultură specială I (Ampelografie I)
   - Legumicultură specială I
   - Oenologie I
   - Tehnologia produselor horticole I
   - Ameliorarea plantelor I
   - CAD
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba straina II - engleză / franceză VII*

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Pomicultură specială II (Pomologie II)
   - Viticultură specială II (Ampelografie II)
   - Legumicultură specială II
   - Oenologie II
   - Ameliorarea plantelor II
   - Drept și legislație agrară
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnologia produselor horticole II
   - Istoria horticulturii
Discipline facultative (liber alese)
   - Elaborarea si sustinerea lucrarii de finalizare a studiilor
   - Limba straina II - engleză / franceză VIII*

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 24-28

Stagii practica

- Practica I
- Practica II
- Practică III
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share