Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Finanţe şi bănci
Domeniul: Finanţe
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. habil. Daniela Pirvu - ddanapirvu@yahoo.com
Directorul de department: Conf.univ.dr. Luminita Serbanescu - luminitaserb@yahoo.com

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Microeconomie
   - Statistică economică
   - Matematică aplicată în economie
   - Management
   - Finanțe publice 1
   - Economie europeană
   - Limba străină pentru afaceri I
   - Educație fizică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educatiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Macroeconomie
   - Dreptul afacerilor
   - Informatică economică
   - Bazele contabilității
   - Finanțe publice 2
   - Sisteme și mecanisme economice și monetare
   - Limba străină pentru afaceri II
   - Educație fizică
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Moneda
   - Gestiunea financiară a firmei/Gestiunea capitalului de lucru/Finanțe corporative II /Management financiar II
   - Marketing
   - Istorie economică
   - Limba străină pentru afaceri III
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Mediul concurențial internațional
   - Protectie sociala si pensii private
   - Globalizare economica si competitivitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Doctrine economice contemporane
   - Etică și integritate academică
   - Comunicare și relații publice
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Operațiunile instituțiilor de credit
   - Baze de date financiar-bancare
   - Produse și servicii bancare
   - Organizații economice internaționale
   - Contabilitate financiară
   - Practica de specialitate
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Economia sectorului public
   - Politici economice internationale
   - Economie si finante comportamentale
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba străină pentru afaceri IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Asigurări și reasigurări
   - Gestiune bancară
   - Marketing financiar-bancar
   - Prețuri și concurență
   - Piețe de capital
Discipline opţionale (la alegere)
   - Politici economice comparate
   - Contabilitate de gestiune
   - Analiză economico-financiară
Discipline facultative (liber alese)
   - Teoria jocurilor
   - Limba străină pentru afaceri V
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Finanțe internaționale
   - Fiscalitate
   - Politica financiară a firmei
   - Gestiunea financiară a instituțiilor publice
   - Buget și trezorerie publică
   - Elaborarea lucrării de licență
   - Susținerea și promovarea examenului de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Gestiunea riscului pe piețele financiare
   - Managementul portofoliului de active financiare
   - Finanţe corporative
Discipline facultative (liber alese)
   - Dezvoltare regională și rurală
   - Limba străină pentru afaceri VI
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share