Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Educaţie fizică şi sportivă - conversie profesională
Domeniul: Educaţie fizică şi sport
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Leonard - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: conf. univ. dr. Liviu Emanuel MIHĂILESCU - liviu.mihailescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria educației fizice și sportului
   - Gimnastica de bază
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive - Handbal
   - Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - baschet
   - Educație pentru sănătate și prim ajutor

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Bazele generale ale atletismului
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive - Volei
   - Metodica educației fizice și sportului
   - Metodica predarii fotbalului în scoala
   - Activități motrice de timp liber (body-building, jogging, orientare sportivă)
   - Activități motrice adaptate

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Kinesiologie
   - Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii – Gimnastica acrobatică
   - Practica și metodica activităților motrice pe grupe de vârstă
   - Metodica predării baschetului în școală
   - Metodica predării handbalului în școală
   - Practică pedagogică în învățământul preuniversitar

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive – Fotbal
   - Metodica predării voleiului în școală
   - Metodica predării gimnasticii în școală
   - Metodica predării atletismului în școală
   - Gimnastică aerobică și de întreținere
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar (2)

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

Stagii practica

- Practică pedagogică în învățământul preuniversitar
- Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar (2)

arrow_upward add_shopping_cart share