Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Economia comerțului, turismului și serviciilor - IFR
Domeniul: Administrarea afacerilor
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa redusa
Cifra de școlarizare: 60
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. habil. Daniela P}RVU - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU - madalina.brutu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Microeconomie
   - Management
   - Statistică economică
   - Matematică aplicată în economie
   - Geografie economică
   - Cultură antreprenorială
   - Limba străină pentru afaceri I
   - Educație fizică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Macroeconomie
   - Bazele contabilității
   - Informatică economică
   - Finanțe
   - Bazele economiei întreprinderii
   - Fundamentarea științei mărfurilor;
   - Limba străină pentru afaceri II
   - Educație fizică
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Dreptul afacerilor
   - Marketing
   - Econometrie
   - Servicii și utilități publice
   - Economia turismului
   - Limba străină pentru afaceri III
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comerț internațional
   - Comerț electronic
   - Marketing în comerț, turism și servicii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică
   - Etica în afaceri
   - Dezvoltare locală și regională
Discipline facultative (liber alese)
   - Mediul de afaceri european
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Economie comercială
   - Economia serviciilor
   - Administrarea întreprinderii de comerț, turism, servicii
   - Analiza strategică a mediului concurențial în comerț, turism și servicii
   - Tehnici comerciale
   - Practica de specialitate
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Resurse și destinații turistice
   - Turism internațional
   - Geopolitică
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba străină pentru afaceri 4
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Amenajarea turistică a teritoriului
   - Managementul relațiilor cu furnizorii în comerț, turism, servicii
   - Managementul calității în comerț, turism, servicii
   - Analiză economico-financiară
   - Antreprenoriat în comerț, turism, servicii
   - Comunicare și relații publice în afaceri
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnica operațiunilor de turism
   - Managementul destinației turistice
   - Tranzacții comerciale
Discipline facultative (liber alese)
   - Drept comercial
   - Limba străină pentru afaceri V
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnologie hotelieră și de restaurant
   - Managementul relațiior cu clienții în comerț, turism, servicii
   - Tehnici promoționale în comerț, turism, servicii
   - Managementul resurselor umane
   - Managementul proiectelor în afaceri
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență
   - Susținerea și promovarea examenului de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Ecoturism și turism rural
   - Servicii internaționale
   - Comunicare comercială
Discipline facultative (liber alese)
   - Concurență și prețuri
   - Limba străină pentru afaceri VI
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share