Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Drept - IFR
Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani (1 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 200
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. Pirvu Daniela - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: IANCU DANIELA - daniela.iancu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria generală a dreptului
   - Drept constituțional și Instituții politice
   - Drept civil. Teoria generală
   - Istoria Statului și Dreptului
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba franceză
   - Limba engleză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metodologia studiului dreptului
   - Organizarea profesiilor juridice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Introducere în economie
   - Management general
Discipline facultative (liber alese)
   - Introducere in informatica
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Total

- Puncte de credit: 30
- Ore/săpt.: 22-28

arrow_upward add_shopping_cart share