Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Chimie medicală
Domeniul: Chimie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Daniela GIOSANU - daniela.giosanu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică
   - Fenomene electromagnetice și optice
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Chimie generală
   - Chimie analitică – calitativă
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Securitatea și sănătatea în muncă
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Algebră liniară și geometrie analitică
   - Anatomia și fiziologia omului
   - Chimie analitică – cantitativă
   - Bazele chimiei organice
   - Educație fizică și sport II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Fizică moleculară și căldură
   - Fizică atomică și nucleară
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline facultative (liber alese)
   - Teoria cunoașterii științifice
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Chimia nemetalelor
   - Chimie organică - funcțiuni simple
   - Structura și proprietățile moleculelor
   - Analiză instrumentală
   - Educație fizică și sport III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică
   - Redactare și comunicare științifică și profesională
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Chimia medicamentelor; relația structură-activitate biologică
   - Chimie organică - funcțiuni mixte și compuși heterociclici
   - Cinetică chimică și farmacocinetică
   - Chimia metalelor
   - Metode avansate de analiză în chimia medicală
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică și sport IV
   - Chimie verde în industria medicală și farmaceutică
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Termodinamică chimică
   - Biochimie și toxicologie clinică
   - Imunologie
   - Farmacologie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Analize și teste clinice
   - Electrochimie cu aplicații în medicină
Discipline opţionale (la alegere)
   - Compuși anorganici în chimioterapie
   - Coloizi cu aplicații biomedicale
Discipline facultative (liber alese)
   - Aplicații chemometrice în chimia medicală
   - A doua limbă străină (I)
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Chimia coordinativă cu aplicații în medicină
   - Managementul calității în laboratorul de analize medicale
   - Elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Imunochimie
   - Tehnologii farmaceutice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Biocataliză
   - Chimie medicală computațională și structurală
Discipline opţionale (la alegere)
   - Compuși naturali biologici activi
   - Bio- și Nano-materiale
Discipline facultative (liber alese)
   - A doua limbă străină (II)
   - Promovarea lucrării de licenţă
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share