Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Autovehicule rutiere
Domeniul: Ingineria autovehiculelor
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr.ing. Alin-Daniel RIZEA - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: Ş.l.dr.ing. Helene ŞUSTER-BĂDĂRĂU - helene.suster@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
   - Analiză matematică I
   - Chimie
   - Fizică
   - Geometrie descriptivă
   - Ştiinţa şi ingineria materialelor
   - Economie generală
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică II
   - Metode numerice
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Desen tehnic și infografică I
   - Tehnologia materialelor
   - Mecanică I
   - Educație fizică și sport II
   - Practică de domeniu
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline facultative (liber alese)
   - Comunicare
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Matematici speciale
   - Desen tehnic și infografică II
   - Mecanică II
   - Rezistența materialelor I
   - Electrotehnică și mașini electrice
   - Mecanica fluidelor
   - Control dimensional și măsurători tehnice
   - Educație fizică și sport III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline facultative (liber alese)
   - Istoria tehnicii
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Rezistenţa materialelor II
   - Mecanisme
   - Desen tehnic și infografică III
   - Bazele ingineriei autovehiculelor
   - Termotehnică
   - Organe de mașini I
   - Educație fizică și sport IV
   - Practică de domeniu
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Vibrații mecanice
   - Organe de mașini II
   - Organe de mașini - proiect
   - Electronică aplicată şi elemente de automatizare
   - Metoda elementului finit
   - Motoare cu ardere internă I
   - Dinamica autovehiculelor I
   - Proiectare asistată de calculator
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică
   - Noțiuni generale de drept
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleză/franceza în domeniul profesional I
   - Tehnici de prospectare a pietei muncii
   - Documentare si capitalizarea informatiei
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Motoare cu ardere internă II
   - Motoare cu ardere internă - proiect
   - Dinamica autovehiculelor II
   - Dinamica autovehiculelor - proiect
   - Calculul și constructia autovehiculelor I
   - Echipament electric şi electronic al autovehiculelor
   - Fabricarea și repararea autovehiculelor I
   - Analiza structurală a sistemelor mecanice
   - Practica de specialitate
Discipline facultative (liber alese)
   - Metode de muncă în echipă
   - Limba engleză/franceza în domeniul profesional II
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire - nivelul I

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Calculul și construcția autovehiculelor II
   - Fabricarea și repararea autovehiculelor II
   - Fabricarea și repararea autovehiculelor - proiect
   - Fiabilitatea și terotehnica autovehiculelor
   - Economicitate și protecția mediului
   - Marketing
Discipline opţionale (la alegere)
   - Transmisii automate
   - Mecatronica automobilului
   - Metode de asigurare a calităţii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Trafic și securitate rutieră
   - Controlul și atenuarea zgomotelor și vibrațiilor
   - Dinamica accidentelor de circulatie
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul proiectelor
   - Limba engleză/franceza în domeniul profesional III

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Management
   - Diagnosticarea autovehiculelor
   - Încercarea și omologarea autovehiculelor
   - Ingineria proiectelor de automobile
   - Elaborarea Proiectului de diplomă
   - Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Autovehicule electrice și hibride
   - Caroserii și structuri portante
   - Tehnologii și materiale neconvenționale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Combustibili, lubrifianti și materiale speciale pentru autovehicul
   - Mentenanta autovehiculelor
   - Construcția și calculul instalațiilor auxiliare
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleză/franceza în domeniul profesional IV

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 26-28

Stagii practica

- Practică de domeniu
- Practica de specialitate
- Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

arrow_upward add_shopping_cart share