FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI (FSEd)

Decan, Conf. univ. dr. Claudiu LANGA

Prodecan, Lect. univ. dr. Loredana BLOJU

Contact

Decanat: Tel.: 004.0348.453.351,

Prodecanat: Tel.: 004.0348.453.352, 004.0348.453.353,

Director DSEd: Tel.: 004.0348.453.357,

Director DSMA: Tel.: 004.0348.453.353,

Secretariat Decanat: Tel./fax.: 004.0348.453.350,

Secretariat Studenti: Tel./fax.: 004.0348.453.354,

Tel./fax.: 004.0348.453.350,

Webwww.upit.ro/FSEd

Emailfsed@upit.ro

Adresa: Str. Doaga nr. 11, Pitesti, 110440, Arges

Descrierea generala

Facultatea de Stiinte ale Educatiei s-a infiintat in anul 2005 prin H.G. nr.916/2005, publicata in Monitorul Oficial nr.766/23.08.2005, in urma reorganizarii Colegiului Universitar de institutori in conformitate cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, prevederilor H.G. nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenta si ale Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr.3295/2005.

 

Facultatea de Stiinte ale Educatiei este continuarea Institutului Pedagogic  de 3 ani, infiintat in anul 1962 si a Colegiului Universitar de Institutori Pitesti, infiintat prin H.G. nr.535/1999, publicata in Monitorul Oficial nr.696/17.08.2000 cu profilul Socio-psihopedagogie, care preia in totalitate atributiile Colegiului Universitar de Institutori infiintat in anul 1996, la Campulung-Muscel.

Facultatea de Stiinte ale Educatiei,prin H.G. nr.676/28.06.2007, privind domeniile de studii universitare de licenta, structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile organizate de acestea, publicata in Monitorul Oficial nr.481/18.07.2007 a fost aprobata cu urmatoarea structura:

 

SPECIALIZAREA: Pedagogia  invatamantului primar si prescolar;

SPECIALIZAREA: Asistenta manageriala si secretariat.

 

Misiunea Facultatii de Stiinte ale Educatiei este de a forma cadre didactice pentru invatamantul primar si prescolar si asistenti manageri si secretari.

 

Programul de studii Pedagogia invatamantului primar si prescolar a fost creata pentru a veni in intampinarea noilor exigente privind calificarea personalului didactic din invatamantul primar si prescolar, in acord cu Declaratia de la Bologna si cu transformarile survenite in ultimul timp la nivelul sistemelor de invatamant din tarile Uniunii Europene. Absolventii vor fi licentiati in stiinte ale educatiei si vor deveni profesori pentru invatamantul primar si prescolar.

Specializarea asigura pregatirea initiala si continua in domeniul invatamantului primar si prescolar, in sensul dobandirii cunostintelor stiintifice si a competentelor specifice practicarii profesiei.

 

Programul de studii Asistenţă managerială şi secretariat ofera posibilitatea obtinerii de competente ce vor fi valorificate in diverse arii si domenii de activitate profesionala: unitati de invatamant, administratie publica si centre de cercetare stiintifica.

Finalizarea studiilor presupune o cunoastere a managementului informational si de comunicare specifice institutiilor publice sau private;

 

In cadrul Facultatii de Stiinte ale Educatiei  exista cinci programe de master de tip universitar:

Management educational,

Consiliere educationala

Didactica limbilor straine

Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice

Educatie timpurie

 

Facultatea de Stiinte ale Educatiei derulează programul pregătitor pentru limba română adresat studenților internaționali cu durata de 1 an

 

Departamente

Denumire Departament

Activitati specifice

Departamentul de Stiinte ale Educatiei (DSEd)

Admitere, organizarea disciplinelor pe ani de studiu, pregatirea teoretica si practica de specialitate, activitati de cercetare

Departamentul de Stiinte Aplicate (DSA)

Admitere, organizarea disciplinelor pe ani de studiu, pregatirea teoretica si practica de specialitate, activitati de cercetare

 

 

 

 

 

 

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto